Logo Kristinelund Stuguthyrning

Fiske

Nömmen är en av Jönköpings läns större sjöar, med otaliga öar och ett mycket bra fiske efter många för sportfisket intressanta arter. Häribland kan bl.a. nämnas abborre, gädda, gös, lake och sutare. Sjön hyser också ett svagt bestånd av öring. Fiskarna är ofta stora och välnärda vilket bevisas genom att gädda på 15 kg, abborre på 2 kg och gös på 9 kg har fångats i sjön.

Det finns även mycket gott om signalkräfta, men fisket efter denna är förbehållet fiskerättsägarna. De vanligaste fiskemetoderna i sjön är trolling, pimpel, spinnfiske och mete men även angel och ismete funkar fint. Det finns möjlighet att fiska från såväl båt som från land.

Nömmen ingår i Emåns vattensystem och är belägen ca 10 km sydost om Nässjö. Nömmen är en stor och ganska näringsfattig klippbäckensjö med klart vatten. Sjöarealen är 1565 hektar och det största djupet är uppmätt till 18 meter. Såväl branta som flacka stränder förekommer. Nömmen är full av klippiga öar, holmar och skär.

Sjön är ytvattentäkt för Vetlanda kommun och har en mycket hög biologisk funktion och innehar även höga raritetsvärden. Bland häckande fågelarter märks bl.a. storlom, fiskgjuse, småskrake, häger och lärkfalk. Utter har vid flera tillfällen setts i området.

Fiskearter i Nömmen

Fiskekort Nömmen

Hela sjön, ca 1500 ha     Kristinelunds fiskevatten, ca 150 ha
Tidsperiod Pris     Tidsperiod Pris
Säsong 1/4 - 31/10 600 kr     Säsong 1/4 - 31/10 300 kr
Vecka 300 kr     Vecka 150 kr
Dygn 60 kr     Dygn 50 kr

Minimått för gädda och gös är 45 cm. Maximalt 3 gösar per fiskekort och dag får behållas. Fiskekorten gäller även för medföljande maka/make och barn upp till 16 år. Under kräftfiskeperioden 1/8-15/8 får sportfiske endast bedrivas mellan kl. 06.00-20.00. Under denna period får fiske endast ske från uppankrad båt eller från land. Säsongskortet gäller även för pimpel från isen.

Fiskekortförsäljning: Lennart Ek (070-5831314), Kristinelund 1 (vita huvudbyggnaden)

SportFiskarnas hemsida (endast Hela sjön)